Motmuggen Bestrijden Bel direct met de lokale bestrijder: 085-0298501

Bel ons direct

085 - 029 8501

Lokaal tarief & 24/7 bereikbaar bij spoed
motmuggen

Motmug in huis

Hoe goed we ons huis ook schoonhouden we kunnen niet voorkomen dat we zo nu en dan beestjes tegenkomen. Motmuggen bijvoorbeeld, dit zijn kleine driehoekige vliegjes. De motmug in huis komt voor rond afvoeren in de badkamer, keuken, wc en regenpijpen.

De motmug lijkt op een fruitvliegje maar is met zijn lengte van 6 mm net iets groter en heeft een kleur die varieert van een lichtgelig grijs tot zwart.

In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden behoort de motmug niet tot de motachtigen en ook niet tot de muggen (wel tot de onderorde der muggen). Ze steken echter niet en vreten ook geen kleding aan zoals gewone motten maar leven van rottende organismen in afvoerpijpen en ander natte plaatsen.

Omdat deze gistende en/of rottende habitats voor ons mensen schadelijke bacteriën kunnen bevatten doet u er verstandig aan bijtijds de motmug in huis te bestrijden.

Zijn motmuggen in huis te voorkomen?

Door het zo veel mogelijk schoonhouden van watersloten, goten en putroostertjes kunt u enigszins grote aantallen aalputmotjes, zoals ze ook wel genoemd worden, tegengaan.

Zitten er op den duur echt overal vliegjes dan gaan ze hinderlijk worden en doet u er verstandig aan een verdelgingsbedrijf in te schakelen. Als leek beschikt u namelijk niet over de juiste materialen en bestrijdingsmiddelen om de voedingsbodems compleet van eieren en larven te zuiveren.

De motmug in huis bestrijden is een niet te verwaarlozen noodzaak waar u het best een plaagdierbestrijder bijhaalt. De motmug heeft slechts een levenscyclus van 3 weken waarvan 2 weken als volledig ontwikkeld vliegje. In dat volwassen stadium leggen ze enkele tientallen tot honderden eitjes weg. U begrijpt dat de motmug zich binnen hele korte tijd tot een behoorlijk grote populatie kan ontwikkelen.

Motmug in huis verdelgen

De motmug in huis bestrijden begint met het lokaliseren van de broedplaatsen waarna ze worden bespoten met een langwerkend pesticide. Dit middel heeft een actieve werking van meerdere maanden. Zo weet u zeker dat niet alleen eitjes en larven verdelgd worden maar ook nieuw gelegde eitjes geen overlevingskans hebben.

Vanaf het moment dat de bestrijding bij u binnenkomt neemt het hele proces van motmuggen in huis bestrijden een uur tot enkele uren in beslag, afhankelijk van de omvang van de plaag.

Nadat de vrijgemaakte locaties ingespoten zijn met het actieve bestrijdingsmiddel is het niet toegestaan dat u voor een periode van 2 uur in de behandelde vertrekken betreedt. Daarna dienen de behandelde ruimten grondig geventileerd te worden.

In sommige gevallen is het nodig (wenselijk) om na 4-6 weken een eerste nacontrole uit te voeren, welke gevolgd wordt door een eindcontrole na 3-4 maanden.

motmug in huis

Foto: Dysmachus

Laat ons uw motmuggen in huis bestrijden

Indien u last heeft van motmuggen in huis zult u inmiddels gemerkt hebben dat u ze zelf niet weg krijgt met af en toe een keteltje kokend water, een scheutje bleekwater of andere huismiddeltjes.

Motmuggen in huis verdelgen tot de bron lukt alleen met de daarvoor bestemde bestrijdingsmiddelen die op de juiste manier in het riool aangebracht worden en een langwerkend residu achterlaten.

Wilt u meer informatie over het verdelgen van motmuggen in huis of een offerte aanvragen? Via het formulier op deze website of het onderstaande telefoonnummer zijn wij u graag van dienst. Maak een eind aan die hinderlijke motmug in huis en bel ons meteen.

Bel ons direct of vraag advies aan

085 - 029 8501, Lokaal tarief & 24/7 bereikbaar bij spoed